Danh sách từ A-Z
Tắt đèn
Báo lỗi
121 lượt xem

Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi thuyết minh

Bọn họ ném bút tòng quân, hi sinh tương lai của mình vì tương lai của càng nhiều người khác;
Bọn họ trưởng thành trong chiến trận tàn khốc nhất của nhân loại, không biết trốn chạy, cũng không biết sợ hãi;
Bọn họ vì nghĩa quên mình đấu tranh trên bầu trời, vì bảo vệ tổ quốc mà cống hiến nhiệt huyết, cống hiến sinh mệnh;
Bọn họ là thế hệ phi công chiến đấu sau cùng của thời đại xoắn ốc ấy, là những hạt giống sớm nhất của không quân Trung Quốc.

Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi thuyết minh

Bọn họ ném bút tòng quân, hi sinh tương lai của mình vì tương lai của càng nhiều người khác;
Bọn họ trưởng thành trong chiến trận tàn khốc nhất của nhân loại, không biết trốn chạy, cũng không biết sợ hãi;
Bọn họ vì nghĩa quên mình đấu tranh trên bầu trời, vì bảo vệ tổ quốc mà cống hiến nhiệt huyết, cống hiến sinh mệnh;
Bọn họ là thế hệ phi công chiến đấu sau cùng của thời đại xoắn ốc ấy, là những hạt giống sớm nhất của không quân Trung Quốc.

Mở rộng

ảnh sex

Tắt ở đây [X]